Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


electro- (อิเลค-ทโระ)
1. แปลว่าเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือมาจากไฟฟ้า เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน