Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


election (อิเลค-ฌัน) n.
1. (เจ้าสาว) ที่รับหมั้นแล้ว แต่ยังไม่ได้สมรส, (ประธานาธิบดี) ที่ได้รับเลือกตั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับตำแหน่ง
2. เลือก, สมัครใจ
3. เลือกตั้ง, การเลือกตั้ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน