Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


effort (เอฟ-เฟิท) n.
1. ความมานะ, ความพยายาม, หนังสือหรือภาพหรือสิ่งใด ๆ ที่ทำขึ้นด้วยความพยายาม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน