Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


efface vt.
1. หลบหน้าไปเสีย, ลบล้าง, กำจัด, ลบออก, ทำให้เป็นกริยาแปลว่า ทำให้
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน