Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


educator (เอด-ยุเคเทอะ) n.
1. เครื่องให้การศึกษา, ผู้ให้ความรุ้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน