Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


education (เอดยุเค-ฌัน) n.
1. ฝึกฝน, สั่งสอน, อบรม, การศึกษา, ความรู้, ศึกษาศาสตร์, ให้การศึกษา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน