Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


edition (อิดีฌ-อัน) n.
1. จำนวนพิมพ์ครั้งหนึ่ง, การพิมพ์งวดหนึ่ง, ฉบับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน