Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


edit (เอด-อิท) vt.
1. แก้ไข (ต้นฉบับ), รวบรวมสำหรับพิมพ์โฆษณา, ทำหน้าที่บรรณาธิการ
2. ตัดภาพยนตร์ประกอบเข้าเป็นเรื่อง, ลำดับเรื่อง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน