Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


edify (เอด-อิไฟ) vt.
1. สั่งสอนไปในทางที่ดี, สอนใจ, อบรมศีลธรรม, เทศนา
2. เป็นแบบอันดีเป็นประโยชน์อันเลิศลอย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน