Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


economically (อีโคะนอม-อิแค็ลลิ) adv.
1. ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่, มัธยัสถ์, วิธีประหยัด, ใช้โดยประหยัดมากที่สุด, ในเรื่องเงิน, ในทางเศรษฐกิจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน