Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


easement n.
1. สิทธิตามกฏหมาย ในการบังคับให้เจ้าของที่ดินเปิดทางเดนิหรือทางน้ำ, ดู ease ง่าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน