Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dynamo (ได-นะโม) n.
1. เครื่องทำกระแสไฟฟ้าชนิดขดลวดหมุนผ่านแม่เหล็ก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน