Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


duplex printing press
1. เครื่องพิมพ์ชนิดใช้กระดาษม้วนพิมพ์สองข้างกระดาษพร้อมกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน