Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


duality (ดิวแอล-อิทิ) n.
1. สอง, คู่, ร่วมกันระหว่างบุคคลสองคน, สองข้อ. สองฝักสองฝ่าย
2. แบ่งออกเป็นสองภาค

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน