Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dualism (ดยู-แอะลิส'ม) n.
1. ความเป็นสอง, การแบ่งแยกเป็นสอง, ลัทธิที่ถือว่าในโลกนี้ย่อมมีอำนาจนสองชนิดร่วมกัน คือ ดีและชั่ว, ลัทธิที่ถือว่ามนูษย์แบ่งออกเป็นสองภาคคือ กายและใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน