Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dry rot
1. การผุของไม้โดยไม่ได้ถูกน้ำเกิดจากมีเห็ดรา, การเสื่อมทรามภายใน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน