Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dry dock n. vt.
1. อู่เรือที่สูบน้ำออกได้แห้ง, เอาเข้าอู่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน