Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


drunk adj. pp.
1. ดื่ม, มึนเมา, สุรา, เสพย์สุรา, เพ่งพิศดูอย่างดูดดื่ม, ดูดดื่ม, ดูด, เครื่องดื่ม, อึก, ดู drink ดื่ม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน