Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


drum (ดรัม) n. vt. vi.
1. กลอง, เสียงกลอง, เสียงรัว
2. เสียงจักจั่น
3. ทำเสียงกระพือปีก
4. สิ่งที่ก่อให้เกิดเสียงในเครื่องดีดสี เช่น กลองแบนโจ หรือกระโหลกซออู้
5. กระบอกกลมใหญ่ที่ใช้เครื่องจักรหมุนสำหรับล้าง ปอก ผสม คัดเลือกวัตถุต่างๆ, หัวกว้าน, สิ่งที่มีรุปกลมเป็นกระบอกม้วนเชือก
6. กระบอกส่วนกลางของหู, แก้วหู, เยื่อหู
7. เคาะจังหวะ
8. พร่ำสอน, ตะบัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน