Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


drive (ดไรฝ) n. vt. vi.
1. มุ่งหมาย, ขุด(อุโมงค์)
2. ขับ ขับไล่
3. กระตุ้น, ดุน, รุน, ไส, ผลัก
4. รุกไล่, การไล่สัตว์
5. (เวลา) ล่วง, แล่น, กระพือ, พัด
6. บังคับให้ทำงาน, ใช้, บังคับ
7. ตอก
8. ตะปู), ตี (ลูกกอล์ฟ
9. หมุน, กำลังหมุน
10. ขับรถ, ขับรถไปส่ง, การนั่งรถเที่ยว, ถนนสำหรับรถแล่น, ขับรถ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน