Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


drink (ดริงค) n. vt. vi.
1. ดื่ม, อึก, เครื่องดื่ม, ดูด, ดูดดื่ม, เพ่งพิศดูอย่างดูดดื่ม, เสพย์สุรา, สุรา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน