Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dreamt (ดเร็มท) pt. pp.
1. ความฝัน, ฝัน, นึกฝัน, บุคคลหรือสิ่งของที่งามราวกับในฝัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน