Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


draw n. vt. vi.
1. ชักปืน, เขียน, วาด, เบิก (เงิน), ไขก๊อก, ตัก (น้ำ), จับสลาก, ชักไม้สั้นไม้ยาว, ชักดาบ, บรรยาย, ร่าง, เสมอกัน, (เรือ) กินน้ำลึก, ตีลูกกอล์ฟเหไปทางซ้าย, พรรณนา
2. เคลื่อนตัว, คืบ, เคลื่อน, แขวนคอ ควักไส้ควักพุง และชำแหละ
3. ดึง, ลาก
4. โก่ง (ศร)
5. รูด, สาว, ถอน
6. ดูดลม, ดูด, สูด
7. ดึงดูด, ชวน, ชี้, นำ, ชัก, จูง, เครื่องชักจูง
8. ล่อ, ไล่, เรียก
9. ไล่เลียง (เอาความจริง), ล้วงเอาความลับ, ล้วง
10. ทำให้พูด, ทำให้แสดงความสามารถ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน