Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


drapery n.
1. แต่งกาย, ตกแต่ง, เสื้อผ้า, วิธีจัดเสื้อผ้า, ของจำพวกที่ใช้นุ่งห่ม
2. การงานที่ทำ เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน