Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


drama (ดรา-มะ) n.
1. ละคร, บทละคร, เรื่องละคร
2. เรื่องราวอันน่าทึ่ง, ลักษณะที่ก่อความทึ่งด้วยความกระทันหัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน