Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


drain (ดเรน) n. vt. vi.
1. ไขน้ำ, ระบายน้ำ, ท่อหรือคลองระบายน้ำ
2. สะเด็ดน้ำ, ทำให้น้ำหมด
3. หมดเปลืองไป, ดูด, สูบ, ถ่าย, สิ่งที่ทำให้หมดเปลือง, สิ่งที่ทำให้หมดเปลือง, ทำให้หมดเปลือง, (น้ำ)ไหลออก
4. ดื่มดวด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน