Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


doubler (ดับ-เลอะ) n.
1. หมัดที่ทำให้งอตัว
2. สิ่งใดๆที่ใช้เป็นเครื่องทวี เช่น หลอดทวีความถี่ของคลื่นวิทยุ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน