Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


double (ดับ-'ล) n. adj. vt. vi. adv.
1. สอง, สองเท่า, สองต่อ, สองหน, สองชั้น, คูณด้วยสอง
2. ทวีคูณ, ทวี, ซ้ำ
3. รวมกันสองคน, คู่, การเล่นเทนนิสคู่
4. สองทาง, มีจำนวนสองเท่า, มากขึ้นเป็นสองเท่า
5. คนแทนตัว, เงา, คนที่เหมือนกัน, เล่นเป็นตัวแทน, ปลอมเป็นตัวแทน
6. พับสองทบ, ต่อยจนตัวงอ, งอ, วกกลับ, โค้งกลับ
7. แล่นอ้อม (แหลม)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน