Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dotted (ดอท-ทิด) adj.
1. จุด, พรม, ประ, ประปราย, โปรยปราย, แต้ม, ทำเป็นจุดๆ
2. เรียงราย, อยู่เป็นหย่อมๆ
3. จด (คำพูด)
4. สิ่งใดที่เล็กๆ เช่น เด็ก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน