Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


don (ด็อน) n. vt.
1. ครูในมหาวิทยาลัย, คำเรียกผู้ชายสเปน เท่ากับนายหรือ มิสเตอร์, สวม
2. สุภาพบุรุษสเปน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน