Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


domesticate (โดะเมซ-ทิเคท) vt.
1. ทำให้อยู่ในบ้าน, นำมาเลี้ยงให้เชื่อง, ฝึกหัดให้เชื่อง, ปราบ
2. ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม, ทำให้เคยชิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน