Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dole (โดล) n. vt.
1. ทาน, เงินที่รัฐบาลแจกให้แก่ผู้ไม่มีงานทำ, แจกให้อย่างตระหนี่เหนียวแน่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน