Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


docket (ดอค-เค็ท) n. vt.
1. ทะเบียนคดีและคำพิพากษาของศาล, ลงทะเบียนคำพิพากษา
2. ย่อความแสดงเรื่องหนังสือราชการหรือหนังสือค้าขาย, ใบปะหน้า, เขียนใบปะหน้าหนังสือ
3. บัตรแสดงว่า ได้เสียภาษีศุลกากรแล้ว, บัตร, ติดบัตร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน