Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dockage (ดอค-อิจ) n.
1. ที่สำหรับจอดเรือ, ค่าธรรมเนียมจอดเรือหรือเอาเรือเข้าอู่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน