Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


do (ดู) n. vt. vi.
1. ใช้เป็นกริยานุเคราะห์สำหรับประโยคปฏิเสธ และประโยคถาม หรือเพื่อเน้น, ดำเนินไป, มีอาการ
2. = ditto เหมือนกัน, ทำ, ปฏิบัติ
3. พอแล้ว, ได้การ, ใช้ได้
4. เล่นเป็นตัว, แสดงท่า
5. ขี่ม้า, ขี่จักรยาน), วิ่ง, เดิน, เครื่องบิน, ทำเวลา (โดยการขับรถ, เรือ
6. เที่ยวทั่ว
7. ติดคุก (ตามคำพิพากษา)
8. เกี่ยวพัน, ว่าด้วย, เกี่ยวเนื่อง
9. ต้ม, โกง
10. การสนุกสนาน, เลี้ยงดู

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน