Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


do justice
1. ให้ความยุติธรรม, แสดงคุณลักษณะตามจริง, (รูปถ่าย) สวยเหมือนตัวจริง, แสดงความสามารถเต็มตามความจริง, แสดงเหตุผลหรือพรรณนาความได้ตามความจริง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน