Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


division n.
1. หาร, ดู divide หาร, กั้นออกเป็นคนละส่วน, สันปันน้ำ, การแบ่ง, ส่วนแบ่ง, แบ่งส่วน, แบ่งปัน, แบ่ง
2. แตกร้าวกัน, แตกต่างกัน, แยกกัน
3. การออกเสียงลงคะแนนในรัฐสภา, ออกเสียงลงคะแนนกัน
4. จำพวก, ชั้น, หมู่, แผนก
5. กองพลใหญ่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน