Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


divinity (ดิฝีน-อิทิ) n.
1. ของพระผู้เป็นเจ้า, ถวายพระผู้เป็นเจ้า, เทพเจ้า, วิชาทางพระ, วิชาเปรียญ, ความเป็นเทพเจ้า, มาจากสวรรค์, เป็นเชื้อสายเทพดาประเสริฐราวเทพธิดา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน