Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


divine (ดิไฝน-) n. adj. vt. vi.
1. หยั่งรู้, มาจากสวรรค์, ความเป็นเทพเจ้า, วิชาเปรียญ, วิชาทางพระ, เทพเจ้า, ถวายพระผู้เป็นเจ้า, ของพระผู้เป็นเจ้า, เดาถูก, เดา, ทำนาย, เป็นเชื้อสายเทพดาประเสริฐราวเทพธิดา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน