Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


divide (ดิไฝด-) n. vt. vi.
1. หาร, แบ่ง, แบ่งปัน, แบ่งส่วน, ส่วนแบ่ง, การแบ่ง, สันปันน้ำ, กั้นออกเป็นคนละส่วน
2. แตกต่างกัน, แตกร้าวกัน, แยกกัน
3. การออกเสียงลงคะแนนในรัฐสภา, ออกเสียงลงคะแนนกัน
4. จำพวก, ชั้น, หมู่, แผนก
5. กองพลใหญ่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน