Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


divan (ได-แฝน) n.
1. ที่นั่งยาว
2. ห้องสูบบุหรี่, โรงสูบฝิ่น
3. ที่ประชุม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน