Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


distinguishing (ดิซทีง-กวิฌิง) adj.
1. (ลักษณะ) ที่ช่วยให้สังเกตได้, ที่ทำให้เด่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน