Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


distinguish (ดิซทีง-กวิฌ) vt. vi.
1. แบ่ง, แยก, ทำให้ผิดแผก, ทำให้เด่น
2. รู้จัก, จำได้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน