Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


distinctive (ดิซทีง-ทิฝ) adj.
1. เป็นยี่ห้อ, เฉพาะ, พิเศษ, แสดงสัญชาติหรือชนิดเป็นพิเศษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน