Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


distinction (ดิซทีง-ฌัน) n.
1. เครื่องแสดงความแตกต่าง, ความแตกต่าง, การแบ่งแยก, ลักษณะพิเศษ, ความเด่น, เกียรติยศพิเศษ, คุณความดีพิเศษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน