Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


disruptive (ดิซรัพ-ทิฝ) adj.
1. ทำลาย (ความสามัคคี), ทำให้แตกกัน, ทำให้กระจัดกระจาย, ความกระจัดกระจาย, ความยุ่ง, ทำให้ยุ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน