Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dispose (ดิซโพส-) vt. vi.
1. กำหนด, จัดวาง, จัดวางกำลัง
2. แบ่งปัน, หยิบยกให้, จับจ่าย, ใช้
3. ยักย้ายถ่ายเท, โอน, ขาย
4. ทำ, ปฏิบัติ
5. กำจัด, ลบล้าง, ทิ้ง
6. โน้ม, น้าว, ชวน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน