Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


disposal (ดิซโพส-แอ็ล) n.
1. อำนาจจัดการ, การใช้จ่าย, การใช้สอย, การยักย้ายถ่ายเท

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน