Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


displace (ดิซพเลซ-) vt.
1. เข้าแทนที่, เข้าแย่ง
2. เคลื่อนที่, ทำให้เคลื่อนที่
3. ปลด, ไล่, ขับ
4. ระวางขับน้ำของเรือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน