Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


dispensation (ดิซเพ็นเซ-ฌัน) n.
1. ให้, ประสิทธิ์ประสาท, โชคชะตาที่พระผู้เป็นเจ้าประสิทธิ์ประสาทให้, สิ่งที่ธรรมชาติประสิทธิ์ประสาทให้มนุษย์
2. แจกจ่าย, จ่ายยา, ผสมยา
3. บริหาร (กฎหมาย)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dคำศัพท์แนะนำหมวด D

กลับขึ้นด้านบน